Полезно


Защо да сключите договор за посредничество с агенция за недвижими имоти?

14.05.2018

Смятам, че това е въпрос, който вълнува всеки продавач или купувач. За радост на онези от тях, които намират договора за излишен и дори опасен, все още съществуват имотни посредници, които не сключват договор.
Какво всъщност представлява договорът и защо е препоръчително да го имате?
Както ще прочетете в Уикипедия: „Договорът е съглашение между две или повече страни, което установява, определя или прекратява техни права и задължения.” Точно в израза „права и задължения” се крие разковничето. Защото вие, като клиент в договора, освен задължението да платите комисионна, имате и права: да получавате регулярна и пълна информация, да ви се съдейства при всички етапи на сделката, да ви бъде изготвен предварителен договор, който да ви защитава подобаващо, да ви бъде подготвен приемо-предавателен протокол при предаване на (или влизане във) владение.
За продавача например е важно, че именно с договора посредникът се задължава да продава имота на цената, която собственикът е посочил и да не я променя без негово знание и съгласие. Този момент е изключително важен, защото в надпреварата за вниманието на купувачите, някои имотни посредници прибягват до всякакви методи (например често предлагат имота на по-ниска от посочената от собственика цена). А това имотът ви да се продава от ен-броя посредници на х-броя цени определено не е във ваш интерес.
Ако пък сте купувач, подписването на договор за посредничество ви осигурява достъп до оферти, които едва ли бихте намерили сам ( коректните посредници работят много добре помежду си и ползват взаимно имотните си портфейли), спестява ви излишните нерви и време, загубени в бягане след „кухи” оферти и ви пази от капаните на мними брокери. Имате спокойствието на човек, за когото се грижат професионалисти – те ще проверят имота, който ви е допаднал, ще застанат от вашата страна при сделката ( и в съставянето на предварителния договор), ще се погрижат да получите точно това, за което сте платили.
Ако всичко написано по-горе ви звучи хубаво, но не ви се предлага в договора от съответния посредник, употребете смисъла на думата „договор” - договаряйте своите права, и ги получете!