Търсене на имот

Изпратете запитване
Изпратете Вашите изисквания. Ние ще Ви предложим подходящ вариант!
В 200 хил. хектара държавни гори спира добивът на дървесина
09.08.2016

Половината са защитни и предпазват други територии от бедствия, а останалите - вековни гори